Úvod / Pasívny dom

Pasívny dom z pohľadu okien

Okná zohrávajú v pasívnom dome dve na prvý pohľad proti sebe stojace úlohy- napriek veľkej sklenej ploche musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. 

Internorm vysoko tepelnoizolačné okná spĺňajú avšak túto spočiatku protikladne sa javiacu dvojitú úlohu príkladne. Tak dosiahneme pri tepelnoizolačnom zasklení Ug-hodonota až do 0,4 W/(m2K), ako v pasívnom dome. 

Výhody okien vhodných pre pasívne domy

Aby sa mohli splniť vysoké požiadavky na tepelnú izoláciu, sú okná v pasívnom dome zasklené trojsklom a taktiež rámy sú veľmi dobre tepelne izolované. Keďže 30 až 40% okenných otvorov pripadá na rámy, kvalita rámu je veľmi rozhodujúca.   

V krátkosti okná pre pasívne domy ponúkajú nasledujúce výhody:

  • vysoko tepelnoizolačné zasklenie
  • vysoko tepelnoizolačný rám
  • tepelne optimalizovaný dištančný rámik 
  • odborné, tepelne optimalizované zabudovanie

Optimálna orientácia

Usporiadanie a orientácia okien pre pasívny dom musí byť účelne naplánovaná pre získanie potrebného solárneho zisku. Tak môžu okná prepustiť v zimnom období viac slnečnej energie do domu, ako odovzdajú tepla von.  Väčšie sklené povrchy by mali byť optimálne orientované na juh. Pretože slnko v lete stojí vyššie, nedopadá z dôvodu polohy slnka tak veľa slnečného svetla do vnútra budovy a väčšia časť žiarenia sa odráža – dopadajúce solárne žiarenie je preto pri južných oknách v lete ohraničené a v normálnom prípade nie je potrebná ďalšia slnečná ochrana. Oproti tomu orientácia na východ alebo západ môže kvôli nižšej polohe slnka počas letného rána alebo večera sa ľahšie prehrieva a vyžaduje vhodnú tieniacu techniku.

Pre hrubý odhad je možné predpokladať, že okná orientované na východ a západ príjmu 60% a okná na sever 40% využiteľného solárneho žiarenia oproti oknám orientovaným na juh. U okien pre pasívne domy by mala byť dodržaná maximálna odchýlka do južného smeru 10°.

Vždy si ale prosím všimnite, že je potrebné si všimnúť miestnu polohu slnka a túto zohľadniť pri plánovaní projektu. Vplyv majú aj lokálne podmienky ako napr. tienenie iných budov alebo stromov.